Process

Manages Process

12
آگوست

مشاوره و قراداد

بازدید حضوری از پروژه و مشاوره تخصصی نسبت به فضاها ، برآورد هزینه ها و انعقاد قراداد

Read More
12
آگوست

ایده پردازی

تخصصی ترین ایده های ممکن جهت استفاده بهینه از فضاهای موجود متناسب با نوع کاربری  اعم از تجاری ، اداری و مسکونی . استفاده از بروزترین سبک های مدرن...

Read More
12
آگوست

طراحی و خلق

طراحی و خلق ایده های روز اروپایی به سبک های خاص به طوری که از تمامی فضای ممکن بهترین استفاده به عمل آید

Read More
12
آگوست

ساخت و اجرا

اجرای حرفه ای مطابق با طراحی انجام شده بروی پروژه توسط کادر تخصصی و مناسب ترین متریال

Read More